Talakuang untuak Amak

matohari mambubuang tinggi di ateh kapalo. Itu tandonyo hari alah tangah hari. Ani jo Agus manolongan karajo rumah, kabatulan hari ko hari akaik.

“Uda, tolong baok’an embe kain Ani ka laman cek da?”, perintah Ani.
“Iyo Ani,” jawek udanyo.
“Bia uda bantu Ani manjamua kain yo,” kecek uda ka Ani.
“Jadih da.”

Ani jo Agus tingga batigo jo amaknyo. Samanjak barumua 5 tahun, Ani lah yatim karano apaknyo maningga dek sakik tipus. Hanyo amak tampek Ani jo Agus mangadu.

Salain ka ladang urang, amak bakureh manyambia wakatu di rumah urang manjadi tukang sasah baju. Itu dilakuan dek amak untuak manambah balanjo sikolah Ani jo Agus. Ani kini sikola kelas 2 SMP dan Agus kelas 1 SMA. Amak ingin anaknyo tamaik sikolah nan labiah tinggi. Indak mode amak nan hanyo tamaik SD sajo. Kini amak sadang sakik karano amak lah tuo dan baban karajo nan banyak.

“Ibo awak maliek amak yo da, sakik,” sambia manjamua kain di laman muko.
“Iyo, diak, amak indak namuah lo dibaok ka rumah sakik,” sasa Agus.
“Iyo da, jo apo awak ka maubek amak, pitih untuk barubek indak ado,” kaluah Ani.
“Kan awak bisa pinjam ka etek Ayu untuak barubek amak?” pikia Agus.
“Amak indak nio manyusahan urang do da, beko amak berang ka awak,”Ani majalehan.
“Kalau mode tu, kito pai ka rumah tek Ayu, minta tolong kok ado nan bisa dikarajoan,” Agus manjalehan rancananyo.
“Iyo lah da, Ani satuju jo rencana uda,” sambia basamangek.
“Ani, iko talakuang amak kan?” tanyo Agus.
“Iyo da,” Ani mayakinan.
“Talakuang amak lah buruak, hampia cabiak lo,” kecek Agus sambia manunjuk ka talakuang amak.
“Kalau baitu, kito balian amak talakuang baru yo da, pasti amak sanang,” Ani bapandapek.
“Iyo, nan pantiang bana, kito balian amak ubek dulu.

Sasudah manjamuan kain, Ani jo Agus bagageh ka rumah etek Ayu. Inyo baduo marancanakan rencananyo tadi.
“Etek, buliah kami bantu tolong manjuaan kue etek ko ka sakolah kami?” pinto Agus.
“Buliah,” jawek etek tageh.

***

Bisuak harinyo, pagi-pagi sabalun ka sikolah Ani jo Agus singgah di rumah etek Ayu manjapuik kue nan ka dijua di sikolah. Ani mambaok bakwan dan Agus baok risoles. Sampai di sikolah, Ani manjajoan bakwan tu ka kawan-kawannyo. Bakwannyo lamak karano ado udang di dalamnyo batambah kamek rasonyo. Baitu pulo jo risolesnyo.

“Diak, pitih untuak bali ubek alah cukuik, uda bali ubek amak dulu yo di apotek,” balalu sambia maninggaan Ani. Tapi tibo-tibo…
Brukkk… malang sakijok mato. Agus tajatuah talando jo onda wakatu manyubarang. Urang nan malangga Agus indak batangguang jawab tu pai baitu sajo. Untuangnyo Agus hanyo tagesoh tangannyo saketek. Urang-urang nan ado di tampek kajadian tu langsuang manolong Agus dan capek mambaoknyo ka puskesmas.

***

“Amak, minum ubek ko dulu yo mak, supayo amak capek cegak,” bujuak Ani.
“Dari ma Ani bisa bali ubek amak? Dapek pitih dari ma nak?” amak batanyo taruih ka Ani.
“Amak ndak usah pikian itu dulu, nan jaleh amak sehat indak sakik lai,” Ani manjalehan.
“Uda Agus ma nyo Ni?” tanyo amak.
“Itu di biliaknyo mak.”
Ani sangajo marahasioan ka amak baso uda Agus balangga jo onda. Jikok bakecean, beko amak cameh pulo.

***

Lah saminggu lamonyo Ani jo Agus mambantu etek Ayu manjuaan kue. Lah takumpua pitih untuk mambalian amak talakuang. Hati Ani indak saba lai maagiah amak talakuang baru. Amak kini lah cegak, lah bisa lo pai ka ladang mamatiak lado.

“Uni, bali talakuang untuak ama nan ado bungo-bungo warna sirah tu yo ni!” pintak Ani ka urang manggaleh tu.
“Iyo diak, langsung uni bungkuihan yo diak,” kecek uni manjua talakuang tu.

Ani langsung pulang sambia manjinjiang talakuang ba motif bungo-bungo nan babungkuih jo palastik. Tibo-tibo Ani dilando dek uni-uni nan balari indak mancaliak urang nan lalu sahinggo Ani jatuah dan talakuang tacampak ka aia taganang bakeh hujan samalam.
Talakuang tu ka lua dari palastiknyo, basah, kumuah, babaun pulo. Ani managih mancaliak talakuang nan alah kumuah tu. Inyo manyasa, alah payah- payah mangumpuan pitih tuk bali talakuang, tapi kajadiannyo takah iko pulo.

Uni nan malendo Ani tadi maminta maaf ka Ani. Inyo takaja-kaja karano tasnyo tingga di toko. Maliek Ani manangih, uni tu langsung mambaok Ani ka toko untuak mamilih talakuang. Mulonyo Ani manulak, tapi akhianyo tabujuak juo. Malah uni tu mangganti jo talakuang nan maha pulo.

Sasampainyo di rumah, Ani langsung maagihan talakuang untuk amak. Sungguh sangaik sanang hati amak manarimonyo. Sudah tu, Agus masuk ka biliak amak, bacarito ka amak baso inyo talendo jo onda sangkek mambalian ubek untuk amak. Amak takajuik mandanga carito Agus. Agus indak namuah bacarito sabalunnyo karano kondisi amak nan alun sehat kapatang ko. Indak taraso aia mato amak jatuh ka pipi.

“Tarimo kasih ya Allah, atas kahadiran anak-anak ambo nan elok laku. Tantu mandiang ayahnyo di sarugo sanang pulo maliaek kaduo anaknyo nan alah gadang, baparangai elok,” amak bakato di dalam hati sambia mamaluak Ani jo Agus arek-arek.

Sila dengarkan ya…!😊
Guntal adalah portal media online yang terinspirasi dari pesona dan keelokan gunung Talang. Menyajikan informasi terbaik dengan gaya terbaik.